Interaktyvios žalingųjų įpročių prevencijos praktinės galimybės

Gegužės 18 d. dorinio ugdymo mokytojams, klasių auklėtojams, psichologams, socialiniams ir visiems pageidaujantiems pedagogams Švietimo pagalbos tarnyboje (Liepų g. 16, Šilutėje) organizavome seminarą „Interaktyvios žalingųjų įpročių prevencijos praktinės galimybės“, kurį vedė Artūras Šiukšta, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas, Nacionalinės tabako, alkoholio kontrolės koalicijos narys. Gegužės 18 d. dorinio ugdymo mokytojams, klasių auklėtojams,  psichologams, socialiniams ir visiems pageidaujantiems pedagogams Švietimo pagalbos tarnyboje (Liepų g. 16, Šilutėje) organizavome seminarą  „Interaktyvios žalingųjų įpročių prevencijos praktinės galimybės“, kurį vedė Artūras Šiukšta, Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas, Nacionalinės tabako, alkoholio kontrolės koalicijos narys.

Seminaro tikslas – pateikti pedagogams kvalifikacijos tobulinimo kursą siekiant pasirengti dirbti pagal alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą, (metodinės  rekomendacijos įgyvendinimo priemonės) patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009m.  Liepos 24d. įsakymu Nr. YSAK–1633.

Šiandien apie 90% mokyklos mokinių vartoja alkoholį ar rūko, apie 10% paauglių vartoja narkotines medžiagas (bendradarbiauta su Klaipėdos ir Vilniaus nepilnamečių reikalų inspektoriais). Plačiau »

Specialiųjų poreikių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kolegiali sklaida

Gegužės 18 d. rajono specialieji pedagogai ir logopedai rinkosi į Švietimo pagalbos tarnybos apskritojo stalo diskusiją, kurios tikslas - aptarti specialiųjų poreikių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo patirtį, Gegužės 18 d. rajono specialieji pedagogai ir logopedai rinkosi į Švietimo pagalbos tarnybos apskritojo stalo diskusiją, kurios tikslas – aptarti specialiųjų poreikių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo patirtį, kaip mokytojai naudoja vertinimą kaip įrankį, pagerinantį mokinio ugdymosi galimybes ir būdus, kaip nustato tikslus mokiniui ir sau patiems (pasirinkdami veiksmingiausias vertinamo mokinio ugdymo strategijas) ir užtikrina grįžtamąjį ryšį.

Rusnės specialiosios mokyklos specialioji pedagogė Rima Jankauskaitė pasidalijo savo sukurta metodine priemone 8 spec. klasei „Organizmas ir aplinka“, jos panaudojimo būdais, užduočių diferencijavimo galimybėmis, bei aptarė kaip priemonė prisideda prie mokinių žinių ir gebėjimų ugdymo.

Tos pačios mokyklos lavinamosios klasės mokytoja Estera Žiliuvienė pristatė alternatyvių ugdymo metodų panaudojimo patirtį, atskleidė šių metodų privalumus ir panaudojimo galimybes, bei jų įtaką ugdant specialiųjų poreikių mokinių atsakingumą ir pilietiškumą.

Estera Žiliuvienė,
Rusnės specialiosios mokyklos specialioji pedagogė metodininkė

Pagalbos galimybės socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams

Gegužės 18 d. vyko rajono psichologų metodinio būrelio susitikimas „Kolegialios patirties sklaida. Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų psichologiniai sunkumai ir psichologinės pagalbos galimybės“. Gegužės 18 d. Švietimo pagalbos tarnyboje vyko rajono psichologų metodinio būrelio susitikimas „Kolegialios patirties sklaida. Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų psichologiniai sunkumai ir psichologinės pagalbos galimybės“.

Psichologės aptarė vaikams kylančius sunkumus, psichologinio atsparumo svarbą psichosocialinės adaptacijos gerinimui. Psichologė Gabrielė Asiulevičienė ir Rosita Katauskienė pasidalijo savo turima patirtimi dirbant su socialinės rizikos šeimų vaikais bei taikomais metodais psichologinių sunkumų įveikimui. Gabrielė Asiulevičienė pristatė projekcinę metodiką „Lietinga serija“, kurios pagalba galima įvertinti vaikų adaptacinius  sunkumus ir resursus jiems įveikti. Taip pat šios metodikos pagalba galima formuoti perspektyvinius psichokorekcijos uždavinius ir jų įgyvendinimo galimybes. Rosita Katauskienė pristatė žaidimų terapijos galimybes padedant vaikams įveikti psichologinius sunkumus bei psichologinio atsparumo stiprinimui. Susitikimo metu buvo pristatyti keturi psichologinį atsparumą didinantys edukaciniai žaidimai: „Bendravimo bokštas“, „Emocijų kortelės“, „Kaip jie jaučiasi“, pykčio valdymo žaidimas „Bingo“.

Apibendrinant susitikimą, psichologės pasidžiaugė, kad daugėja metodikų, kurias galima sėkmingai pritaikyti užtikrinant kokybišką psichologinę pagalbą vaikams. Vaikams šios metodikos yra patrauklios, jie noriai įsitraukia ir mokosi ugdyti savo psichologinio atsparumo įgūdžius.

Rosita Katauskienė,
„Diemedžio“ ugdymo centro psichologė

„Diemedžio“ ugdymo centre lankėsi svečiai iš Turkijos

2016 m. gegužės 12 d. į „Diemedžio“ ugdymo centrą atvyko svečiai iš Turkijos profesinių mokyklų: vadovai, mokytojai ir specialistai. Svečius į Centrą atlydėjo Klaipėdos raj. VŠĮ „Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centro“ atstovės Julija Šešeika ir Renata Baltrimienė, kurios įgyvendina mobilumo projektą Erasmus+ KA1 „Increasing the Effectiveness of Vocational and Technical Education in Inclucive Education“. 2016 m. gegužės 12 d. į „Diemedžio“ ugdymo centrą atvyko svečiai iš Turkijos profesinių mokyklų: vadovai, mokytojai ir specialistai. Svečius į Centrą atlydėjo Klaipėdos raj. VŠĮ „Švietimo, tyrimų ir konsultacijų centro“ atstovės Julija Šešeika ir Renata Baltrimienė, kurios įgyvendina  mobilumo projektą Erasmus+ KA1 „Increasing the Effectiveness of Vocational and Technical Education in Inclucive Education“.

Centro direktorius, švietimo pagalbos skyriaus specialistai, kolegas supažindino su kabinetais, dirbančių specialistų teikiamomis paslaugomis, vaizdžiai pristatė taikomas terapijas ir relaksacijas: gamtinės, dailės, sensorinės, šokio ir judesio, aromaterapijos, hidroterapijos. Svečiai turėjo galybę praktiškai išbandyti visas specialiąsias priemones.

Susitikimas prabėgo labai greitai, turėjome galimybę apžvelgti kultūrinius ugdymo skirtumus ir ypatybes, veiklos idėjas, mokinių ugdymo aktualijas. Pasidalinome gerąją patirtimi ir įgijome puikių dalykinių ir metodinių žinių. Tikimės, kad šio susitikimo metu užmegzta nauja pažintis nenutrūks ir bendradarbiavimas tęsis toliau.

Aistė Pielikienė,
Specialioji pedagogė- logopedė

Paroda „Saulės ir kūrybos žaismas“

Laimos Lelėnienės vadovaujamų mokinių darbai. Birutės Paliokienės vadovaujamų mokinių darbas. Vidos Škimelienės vadovaujamų mokinių darbai. Tarnybos konferencijų salėje visą gegužę  eksponuojama trijų Rusnės specialiosios mokyklos pedagogių – Laimos Lelėnienės, Birutės Paliokienės ir Vidos Škimelienės vadovaujamų mokinių darbų paroda „Saulės ir kūrybos žaismas“.

Rusnės specialiosios mokyklos mokiniai turėjo ne vieną ekskursiją prie jūros, ne vieną edukacinę pamokėlę apie gamtos turtus bei etnokultūros vertybes. Ši patirtis ir paskatino vaikus lankyti neformaliojo ugdymo būrelius. „Kūrybiniai darbai iš gamtinės medžiagos“ būrelis, kuriam vadovauja mokytoja Laima Lelėnienė (specialioji pedagogė-metodininkė), vaikams suteikia daug gerų emocijų, mokiniai atsipalaiduoja, ugdomas estetinis grožis. Parodos darbai iš akmenėlių  buvo kuriami naudojant įvairias technikas.  Prie šių darbų kūrybos prisidėjo ne tik mokinių rankelės, bet ir širdelės, jų nuoširdumas ir šiluma prakalbino ne vieną akmenėlį.  | Plačiau »

Paroda „Žiedai žiedai, bitučių žiedai“

Parodą, visą gegužę eksponuojamą Tarnybos konferencijų salėje, „Žiedai žiedai, bitučių žiedai“ surengė Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtojos – Vida Paliutytė, Rasa Ilginienė, Vitalija Zemliauskienė. Parodą, visą gegužę eksponuojamą Tarnybos konferencijų salėje, „Žiedai žiedai, bitučių žiedai“ surengė Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtojos – Vida Paliutytė, Rasa Ilginienė, Vitalija Zemliauskienė.

Ikimokyklinio amžiaus vaikai geriausiai ugdosi patys būdami aktyvūs – tyrinėdami visais pojūčiais, darydami, bandydami ir eksperimentuodami, stebėdami, diskutuodami, spręsdami problemas ir kt., t. y. įgydami įvairios patirties, patys aktyviai veikdami, dalyvaudami, kurdami kartu su kitais vaikais ir suaugusiaisiais. Idėja surengti šią parodą kilo ugdomosios veiklos metu, kai žaidėme įvairius žaidimus, kurių veikėja yra bitutė, skanavome medų gerdami arbatą. Atšilus orams ir gamtoje pražydus įvairiems žiedams su vaikais stebėjome, kaip žieduose dūzgia darbščiosios bitutės, grožėjomės jų spalvomis bei kvapais. Pasitelkusios į pagalbą fotoaparatus, auklėtojos kartu su ugdytiniais fiksavo gražiausius, įdomiausius momentus. Neliko nuošaly ir tėveliai. Sumanymą įgyvendinti nebuvo sunku – mūsų lopšelyje-darželyje auga daug liepų, žydi įvairiaspalvės gėlės, kuriose nenuilstamai dūzgia darbštuolės bitutės…

Vida Paliutytė,
Šilutės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ auklėtoja metodininkė

Vaikų kūrybinių darbų paroda ,,Modelino technika‘‘

Visą gegužės mėnesį Švietimo pagalbos tarnybos konferencijų salėje eksponuojama neformaliojo ugdymo būrelio ,,Įdomieji rankdarbiai‘‘ 4 – 10 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda atlikta modelino technika. Visą gegužės mėnesį Švietimo pagalbos tarnybos konferencijų salėje eksponuojama neformaliojo ugdymo būrelio „Įdomieji rankdarbiai“ 4-10 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda, atlikta modelino technika.

Rankdarbiai – terapiškai veikiantis užsiėmimas. Jie lavina vaikų kūrybiškumą, saviraišką, atpalaiduoja, lavina smulkiąją motoriką, dėmesį, atmintį, kruopštumą, skatina dalintis idėjomis, bendradarbiauti. Vaikai šiuos įgūdžius lavina penktadieniais po pamokų Šilutės Martyno Jankaus pagrindinėje mokykloje, neformaliojo ugdymo būrelio užsiėmimų metu. Plačiau »

Kalbėjome apie tolesnę veiklą

Gegužės 4 dieną rinkosi rajono rusų kalbos mokytojų metodinė taryba. Gegužės 4 dieną rinkosi rajono rusų kalbos mokytojų metodinė taryba.

Kalbėjome apie tai, kokia veikla mokytojams būtų tikslingesnė ir įdomesnė, kas galėtų įtakoti mokytojų aktyvesnį dalyvavimą metodinėje veikloje. Buvo patikslintas ir pakoreguotas būrelio veiklos planas, aptarti mokytojų metodinės tarybos veiklos pliusai ir minusai, kalbėta apie tolesnę metodinės tarybos veiklą.

Gražina Bartkuvienė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytoja metodininkė

Kūrybiškumas, verslumas ir švietimas

Balandžio 26 d. popietę susirinko mokytojai ekspertai, kurių šiandien priskaičiuojame Balandžio 26 d. popietę susirinko mokytojai ekspertai, kurių šiandien priskaičiuojame net keturiolika. Pasirodo, net susirinkti visiems vienu metu – sudėtinga, nes mokytojai ekspertai turi apsčiai veiklos.

Svarstėme galimybes viešinti mokytojų ekspertų veiklą, kad ji būtų visiems prieinama ir žinoma. Kalbėjome ir apie tai, kad svarbu ir kūrybiškumo, verslumo idėjos, racionalūs siūlymai švietimui. Svarstėme galimybes viešinti mokytojų ekspertų veiklą, kad ji būtų visiems prieinama ir žinoma. Kalbėjome ir apie tai, kad svarbu ir kūrybiškumo, verslumo idėjos, racionalūs siūlymai švietimui. Susirinkimas, manome, išsirutulios į mokytojų ekspertų nuolatinę veiklą, dalijimąsi patirtimi, kolegialų pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą.  Kol kas tik planavome, kaip  optimaliomis laiko sąnaudomis galima nuveikti kažko prasmingo, telktis bendrai veiklai.

Pranešimas – oratoriaus santykis su teksto turiniu

Balandžio 28 d. tokia tema atvirą srautinę pamoką 9 klasėms vedė Šilutės pirmosios gimnazijos vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Lina Liepinienė. Balandžio 28 d. tokia tema atvirą srautinę pamoką 9 klasėms vedė Šilutės pirmosios gimnazijos vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja Lina Liepinienė.

Devintokus iškalbos meno mokė ne tik mokytoja, bet ir II klasių mokiniai. Jie skaitė pranešimus, parengtus pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui (žodžiu). Mokiniai, klausydamiesi kalbų, rinko argumentus, galvojo klausimus oratoriams, patys galėjo patirti „šlovės minutės“ jausmą prisistatydami, vertino pamoką, argumentuotai išsakė, kuo ji buvo naudinga.

Nuoširdžiai dėkojame mokytojai Linai Liepinienei už puikią pamokos idėją, norą ir ryžtą dalintis patirtimi, linkime ir toliau kūrybingai dirbti. Rajono lietuvių kalbos mokytojai stebėjo ir aptarė pamoką.

Rasvita Kundrotaitė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytoja