Diskutavo matematikos mokytojai

Matemat Rugsėjo 22 d. matematikos mokytojai metodinio būrelio gausiame susirinkime aptarė veiklos klausimus.  Diskutavo ir kalbėjo aktualiausiomis temomis.

Analizavome 5-12 kl. rajoninės matematikos olimpiados nuostatus. Siūlymus pataisymams nutarta teikti Švietimo skyriaus specialistams ir vedėjui. Diskutavome mokinių individualios pažangos stebėjimo  ir fiksavimo klausimais. Pastabas mokytojai išsakė šių metų PUPP-o tema.

Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojas ekspertas Edmundas Čiuželis supažindino su mokinių matematikos brandos egzamino darbų vertinimo aktualijomis. Visais minėtais klausimais vyko diskusijos,

Audronė Vaičiulionytė,
Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja metodininkė

Psichologų aktualijos

Rugsėjo 23 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas. Rugsėjo 23 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas. Dėl subjektyvių priežasčių buvo perrinktas būrelio pirmininko pavaduotojas. Juo tapo „Diemedžio“ ugdymo centro psichologė Rosita Katauskienė.

Patikslintas veiklos spalio-gruodžio mėnesiams planas. Numatyta organizuoti kūrybines dirbtuves. Pasidžiaugta, kad psichologų Šilutės rajono ugdymo įstaigose daugėja. Siekiant sumažinti pirmus žingsnius mokyklose žengiančių psichologų nerimą, nuspręsta rinkti kolegialią patirtį į vieną bendrą segtuvą, kuris bus saugomas Šilutės r. švietimo pagalbos tarnyboje. Šiuo segtuvu galės naudotis psichologų metodinio būrelio nariai.

Ilona Norgėlienė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė

Chorinė, vokalinė muzika ir mokinių pažanga

Gražina Matulienė skaitė didelio muzikos mokytojų dėmesio susilaukusią informatyvią paskaitą apie chorinę, vokalinę muziką. Rugsėjo 22 dieną įvyko rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio apskrito stalo diskusija „Individuali mokinio pažanga ir kaip ją stebime?“ bei Gražinos Matulienės – rajono muzikos mokytojų būrelio pirmininkės paskaita „Chorinė, vokalinė muzika“.

Susirinkime kalbėta apie mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, skatinimą muzikos pamokoje bei neformalaus ugdymo perspektyvas: planuojamus renginius, festivalius, konkursus, reprezentaciją.
Rugsėjo 22 dieną įvyko rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio apskrito stalo diskusija "Individuali mokinio pažanga ir kaip ją stebime?" bei Gražinos Matulienės - rajono muzikos mokytojų būrelio pirmininkės paskaita "Chorinė, vokalinė muzika". Gražina Matulienė skaitė paskaitą „Chorinė, vokalinė muzika“. Dalijosi patirtimi iš Lietuvos choro vadovų ir muzikos mokytojų kvalifikacijos ir  meistriškumo kėlimo  kursų „Vasaros akademija“. Rajono muzikos mokytojai sužinojo apie lyderystę chore, ansamblyje. Socialinius choro aspektus, disciplinas, motyvacijas, lūkesčius. Buvo stebima ir analizuojama videomedžiaga – ritmikos ypatumai, vokalo subtilybės, vokalo trenažas.

Ačiū kolegėms už gražų bendravimą ir norą tobulėti kartu.

Grazina Matulienė,
Vydūno gimnazijos vyresnioji mokytoja,
Rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Veiklos aptarimas ir tolimesnės perspektyvos

Tikybos mokytojus, kaip įprastai, aplankė Telšių vyskupijos Katechetikos centro ir Lietuvos Katechetikos centro vadovas Rimantas Gudlinkis ir Šilutės dekanato vicedekanas Kun. Saulius Katkus. Rugsėjo 20 d. popietę Šilutės dekanato tikybos mokytojai susirinko aptarti nuveiktų darbų.

Būrelio pirmininkė Audronė Denisevičienčė pasveikino su naujais mokslo metais ir paprašė susirinkimą pradėti malda, kurią pravedė Šilutės dekanato vicedekanas Kun. Saulius Katkus. Pasidžiaugėme mokytojų aktyviu dalyvavimu Žemaičių Kalvarijoje mokytojų dienoje.  Paragino kuo stropiau atsiųsti duomenis apie mokinių tikybos užsiėmimų lankomumą. Pranešimą apie pasaulines jaunimo dienas nukėlėme į rudens atostogas. Tikybos mokytojai rugsėjo 20 d. susirinko aptarti buvusios ir tolimesnės veiklos.

Tikybos mokytojus, kaip įprastai, aplankė Telšių vyskupijos Katechetikos centro ir Lietuvos Katechetikos centro vadovas Rimantas Gudlinkis, kuris pasidžiaugė praėjusiais mokslo metais nuveiktais darbais, aptarė tikybos mokytojų išsakytas problemas ir pasiūlymus Telšių vyskupijos Plačiau »

Rajono mokyklų bibliotekininkai aptarė tolesnes veiklos gaires

Rugsėjo 20 d. į rajono mokyklų bibliotekininkų metodininkų susirinkimą rinkosi mokyklų bibliotekininkai aptarti naujų mokslo metų darbus, pasidalyti įspūdžiais iš konferencijų. Rugsėjo 20 d. į rajono mokyklų bibliotekininkų metodininkų susirinkimą rinkosi mokyklų bibliotekininkai aptarti naujų mokslo metų darbus, pasidalyti įspūdžiais iš konferencijų. Susirinkime dalyvavo metodinio būrelio kuratorė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Jurienė.

Rugsėjo 20 d. į rajono mokyklų bibliotekininkų metodininkų susirinkimą rinkosi mokyklų bibliotekininkai aptarti naujų mokslo metųSusirinkime dalyvavo metodinio būrelio kuratorė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Jurienė. Violeta Kraniauskienė pasidalijo įspūdžiais apie mokyklų bibliotekininkų konferenciją, vykusią rugsėjo 9 d. Klaipėdoje ,,Aktyvi ir inovatyvi mokyklos biblioteka: lūkesčiai ir perspektyvos“. Konferencijoje dalyvavo švietimo ministrė A. Pitrėnienė, viceministrė N. Istomina, mokyklų bibliotekų asociacijos pirmininkė R. Noreikienė.

Rugsėjo 20 d. į rajono mokyklų bibliotekininkų metodininkų susirinkimą rinkosi mokyklų bibliotekininkai aptarti naujų mokslo metų darbus, pasidalyti įspūdžiais iš konferencijų. Aptarėme svarbiausią veiklos barą – mokinių skaitymo motyvacijos didinimą naudojant kuo įvairesnes darbo formas, metodus.  Nutarta geriausias sėkmės istorijas pristatyti gruodžio mėn. vyksiančiame susirinkime.

Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Edita Bendžiuvienė pasidalijo įspūdžiais iš vasarą vykusių konferencijų, Lietuvos mokyklų bibliotekininkų  asociacijos renginių, asociacijos veiklos. Plačiau »

Etninės kultūros mokytojų/ugdytojų metodinio būrelio susirinkimas

Rugsėjo 15 dieną į etninės kultūros mokytojų (ugdytojų) metodinį susirinkimą rinkosi Šilutės rajono mokyklų, priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai. Būrelio pirmininkė Rasa Gailiuvienė aptarė renginius, vykusius per mokslo metus. Rugsėjo 15 dieną į etninės kultūros mokytojų (ugdytojų) metodinį susirinkimą rinkosi Šilutės rajono mokyklų, priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai. Būrelio pirmininkė Rasa Gailiuvienė aptarė renginius, vykusius per mokslo metus.

Susirinkime kalbėta apie vaizdo medžiagos, kurioje būtų užfiksuoti rajono ugdymo įstaigų etninės kultūros veiklos renginiai, kaupimą ir dalijimąsi Ugdymo plėtotės centro tinklalapyje ,,Ugdymo sodas”. Vienas iš aktualių klausimų – tai integruotų pamokų vedimas. Tartasi dėl jų planavimo.

Vienas iš artimiausių renginių, kurį organizuoja Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja Laima Toliušienė ir Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytoja Rasa Gailiuvienė, – Baltų vienybės ugnies sąšauka ant Juknaičių alkakalnio rugsėjo  22 d. 15 val.  Maloniai kviečiame visus prisijungti.

Jolita Švagždienė,
Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja meodininkė

Dailės mokytojai tikslino veiklos planą

Rugsėjo 14 d. susirinko nedidelis, bet darnus ir darbingai nusiteikęs rajono dailės mokytojų būrelis. Rugsėjo 14 d. susirinko nedidelis, bet darnus ir darbingai nusiteikęs rajono dailės mokytojų būrelis.

Daliutė Montvydienė skaitė pranešimą „Mokinio kūrybiškumo skatinimo formos“. Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja ekspertė Kristina Blankaitė dalijosi patirtimi pranešime pristatydama  vykdomą gimnazijoje projektą „Antikos ir Europinės (mūsų) civilizacijos kultūriniai ryšiai“. Mokytojai dalijosi veiklos patirtimi, kalbėjo apie naujoves, diskutavo. Taipogi buvo numatytos sekančių metų darbų gairės.

Daliutė Montvydienė,
Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja metodininkė,
Dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Geografijos mokytojų aktualijos

Rugsėjo 16 d. įvyko rajono geografijos ir ekonomikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas "Kūrybiškumas, inovacijos, individuali mokinio pažanga". Rugsėjo 16 d.  įvyko rajono geografijos ir ekonomikos mokytojų metodinio būrelio susirinkimas „Kūrybiškumas, inovacijos, individuali mokinio pažanga“.

Pedagoginio darbo patirtimi pasidalijo Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytoja metodininkė Zita Kaminskienė, Šilutės turizmo ir verslo paslaugų mokyklos mokytojas metodininkas Petras Stankus, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojas metodininkas Adolfas Urbonas. Diskutavome apie individualią mokinio pažangą ir galimybes ją vertinti bei jos siekti esamomis sąlygomis.

Kalbėjome apie veiklos organizavimą ir planavimą, išrinkome naują būrelio pirmininką. Suplanuota edukacinė išvyka į  Biržų kraštą, pamatyti  karstines smegduobes, kitas geografines įdomybes, pasikeisti metodinės veiklos patirtimi su Biržų geografijos mokytojais.

Alicija Odinbergienė,
Šilutės Vydūno gimnazijos mokytoja,
Saulius Ranauskas,
Šilutės pirmosios gimnazijos vyresnysis mokytojas,
Metodinio būrelio pirmininkas

Diskusija „Individuali mokinių pažanga“

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė pasidalijo Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojų patirtimi. Rugsėjo 13 dieną apskritojo stalo diskusijai „Individuali mokinių pažanga“ rinkosi rusų kalbos mokytojai. Susirinkime dalyvavo Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Petkevičienė, išsakiusi pastabas ir pasidžiaugusi diskusijos svarumu.

Mokytojai diskutavo apie vaiko asmeninės  pažangos vertinimą, pasidalijo patirtimi apie naudojamus vertinimo būdus ir metodus. Kalbėjo apie pagalbos mokiniui teikimą. Pritarta tam, kad tokią pagalbą turėtų teikti ne tik dalyko mokytojai, bet ir mokinių tėveliai, klasių vadovai. Rugsėjo 13 dieną apskritojo stalo diskusijai "Individuali mokinių pažanga" rinkosi rusų kalbos mokytojai.  

Buvo akcentuota, kad didesnį dėmesį reikėtų Rugsėjo 13 dieną apskritojo stalo diskusijai "Individuali mokinių pažanga" rinkosi rusų kalbos mokytojai. skirti gabių mokinių ugdymui.  Savo pastebėjimus ir patarimus apie tai išsakė vyriausioji specialistė Nijolė Petkevičienė.

Gražina Bartkuvienė,
Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytoja metodininkė

Tolimesnės metodinės veiklos perspektyvos

Rugsėjo 7 d. rajono anglų kalbos mokytojai organizavo metodinio būrelio susirinkimą "Tolimesnės metodinės veiklos perspektyvos". Rugsėjo 7 d. rajono anglų kalbos mokytojai organizavo metodinio būrelio susirinkimą „Tolimesnės metodinės veiklos perspektyvos“.

Pasidžiaugėme rezultatais, – veiklos buvo daugiau, nei planuota. Mokytojai aktyviai pradėjo dalytis aktyviais metodais, kurie skatina mokinio pažangą (aktyviais metodais, taikomais pamokoje ir įtraukiant mokinius į dar aktyvesnę popamokinę veiklą: projektai, rajoniniai ir respublikos renginiai, originalūs aktyvūs Suomijos metodai). Susirinkimo metu dėkojome Šilutės pirmosios gimnazijos mokytojai Vilmai Urbonienei už aktyvų indėlį rengiant mokinius ir praktiškai taikant tradicinės projektinės veiklos patirtį pamokoje; Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojoms Jurgitai Beitienei už sukurtą metodinę priemonę, padedančią naudoti internetines programas, taikomas įvairių gebėjimų mokinių ugdymui; Plačiau »