Šiandienos iššūkiai pradinių klasių mokytojui

Lapkričio 23 d. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje vyko pradinių klasių mokytojų Saugų zonos metodinio būrelio organizuota metodinė diena "Šiandienos iššūkiai pradinių klasių mokytojui". Dalyvavo Švėkšnos Saulės gimnazijos, Vilkyčių pagrindinės mokyklos, Kintų pagrindinės mokyklos ir Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai. Lapkričio 23 d. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinėje mokykloje vyko  pradinių klasių mokytojų Saugų zonos metodinio būrelio organizuota metodinė diena „Šiandienos iššūkiai pradinių klasių mokytojui“. Dalyvavo Švėkšnos Saulės gimnazijos, Vilkyčių pagrindinės mokyklos, Kintų pagrindinės mokyklos ir Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai.

Susirinkę kolegos turėjo galimybę stebėti atviras pamokas, kurias vedė Julija Jauniuvienė, 4 klasės mokytoja ir Rita Pečiulienė, 3 klasės mokytoja. 4 klasėje buvo vedama dailės ir technologijų pamoka „Popierinė pasaka“, o 3 klasėje – lietuvių kalbos pamoka „Lietuvos padavimai. Giminiški žodžiai. Šaknis“. Plačiau »

IŠVYKA Į LITEXPO PARODĄ „MOKYKLA 2016“

Lapkričio 25 dieną Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizavo išvyką į Vilnių, LITEXPO parodų rūmus, edukacinę parodą „Mokykla 2016“. Lapkričio 25 dieną Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizavo išvyką į Vilnių, LITEXPO parodų rūmus, edukacinę parodą „Mokykla 2016“. Tai svarbiausias Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginys, kurios šūkis – mokykla be sienų! Parodoje dalyvavę rajono metodinių būrelių pirmininkai bei pedagogai turėjo galimybę susipažinti su švietimo naujovėmis bei gerąja patirtimi, kuria dalijosi švietimo centrų ir mokyklų vadovai, verslo įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokytojai, mokiniai ir jų tėvai.

Parodoje buvo galima gyvai išbandyti naujausios įrangos ir mokymo priemonių teikiamas galimybes, patirti, atrasti ir, žinoma, išmokti. Buvo įdomu tai, jog šiais metais parodoje dalyvavo daugiau nei 100 švietimo įstaigų ir įmonių iš Lietuvos, Estijos, Norvegijos ir Vengrijos. Programoje buvo galima pasirinkti daugiau nei 180 renginių ir užsiėmimų mokytojams ir mokiniams: forumas „Gera mokykla“, konferencijos, Lietuvos ir užsienio lektorių pranešimai, diskusijos, debatai, susitikimai, meistriškumo pamokos ir įvairūs interaktyvūs užsiėmimai.  Plačiau »

Technologijų mokytojai planavo kitų metų veiklą

Lapkričio 30 d. technologijų mokytojai metodinio būrelio susirinkime aptarė individualios mokinių pažangos ir aktyvių mokymo metodų prielaidas. Lapkričio 30 d. technologijų mokytojai metodinio būrelio susirinkime aptarė individualios mokinių pažangos ir aktyvių mokymo metodų prielaidas.

Peržvelgėme 2016-ųjų respublikinės mokinių olimpiados „Ką sudėčiau krašto knygon?“ rezultatus. Aptarėme olimpiados darbų nuotraukų galeriją, darbų technikas, eksponavimo galimybes, konstrukcinių medžiagų, tekstilės ir dizaino, mitybos sritis, technines galimybes, išsakėme pastabas, diskutavome įvairiais mokinių ugdymo klausimais. Technologijų mokytojai teigė, kad mokinius aktyvina mokytojo asmeninė kūrybinė veikla.

Aptarėme 2017-ųjų metų rajoninės olimpiados organizavimo klausimus, siūlėme veiklas kitiems metams.

Edmundas Naujokas,
Technologijų mokytojų  metodinio būrelio pirmininkas,
Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokytojas metodininkas

Etninės kultūros mokytojų/ugdytojų ataskaitinis susirinkimas

Praktiniais patarimais, kaip pasiruošti Lietuvos vaikų ir moksleivių respublikiniam konkursui ,,Tramtatulis”, lapkričio 23 dieną vykusiame etninės kultūros mokytojų/ugdytojų metodiniame susirinkime dalijosi Klaipėdos folkloro ansamblio „Kuršiukai“ vadovas Alvydas Vozgirdas. Praktiniais patarimais, kaip pasiruošti Lietuvos vaikų ir moksleivių respublikiniam konkursui ,,Tramtatulis”, lapkričio 23 dieną vykusiame etninės kultūros mokytojų/ugdytojų metodiniame susirinkime dalijosi Klaipėdos folkloro ansamblio „Kuršiukai“ vadovas Alvydas Vozgirdas. Etninės kultūros mokytojai aptarė praėjusių metų veiklą, 2017-ųjų perspektyvas.

2017 m. vyksiantis konkursas yra skiriamas Piliakalnių ir tautinio kostiumo metams. Vadovas, kuris yra ir konkurso vertinimo komisijos narys, kalbėjo apie repertuaro pasirinkimą, supažindino su atlikimo sąlygomis, pateikė vaizdo ir garso įrašų pavyzdžių. Vadovams, kurie ruošia vaikus šiam konkursui, buvo naudinga išgirsti šiuos patarimus.

Rasa Gailiuvienė, metodinio būrelio pirmininkė, pateikė praėjusių metų veiklos ataskaitą. Buvo pristatyti renginiai, aptarta kitų metų perspektyva. Džiugu paminėti, kad Rasa Gailiuvienė savo veiklą etinės kultūros srityje pristatė Punske vykusiose metodinėse dienose.

Būrelio nariai teikė pasiūlymus kitiems metams, o puikiai įvertinę pirmininkės veiklą patikėjo vadovavimą Rasai Gailiuvienei.

Jolita Švagždienė,
Rusnės pagrindinės mokyklos mokytoja

Kad kalėdiniai pavėlyjimai pildytųs, reikia prasmingai praleisti Advento laiką…

Gruodžio 8 d. 10 – 17 val. ir 9 d. 9 - 12 val. laukiame visų, būreliais ar po vieną, prie Hugo Šojaus dvaro (Lietuvininkų g. 4). Čia eglutes puošime baltos spalvos žaislais. Gruodžio 9 d. 15 val. sulauksime ypatingų svečių, kurie atvers baltosios eglių alėjos duris... Šilutės muziejus organizuoja ir kviečia visus į prasmingas Advento veiklas.

Lapkričio 29 d. 12 ir 17 val. tradicinių advento vainikų pynimas*.

Gruodžio 3 d. 11 val.  Mažosios Lietuvos advento papročiai.

Gruodžio 6 d.  15 ir 17 val. eglutės žaisliukų gamyba *.

Gruodžio 8 d. 17,15 val. Tautodailininkės Birutės Servienės personalinė paroda  „Ieškojimai“ , skirta kūrybos dvidešimtmečiui paminėti. 

Gruodžio 9 d. 15 val. Baltų eglių alėjos atidarymas.

Gruodžio 14 d.  17 val. tradiciniai šišioniškių kalėdiniai kepiniai*.

Jūsų laukiame Šilutės Hugo Šojaus muziejuje, Lietuvininkų g. 4.

*Vietų skaičius ribotas. Prašome registruotis tel. (8 441) 62 207, 8 657 57 151  el. p.: etnografija@silutesmuziejus.lt

Psichologų kūrybinės dirbtuvės

Lapkričio 24 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas. Lapkričio 24 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas.

Kolegialia patirtimi dalijosi Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė, psichologų metodinio būrelio pirmininkė Ilona Norgėlienė, kūrybinėse dirbtuvėse būrelio nariams pristačiusi Rusijos profesorės Liudmilos Lebedevos meno terapijos fotoprojekcijos metodą ir jo taikymo galimybes psichinėje diagnostikoje ir meno terapijoje. Rajono psichologės išgirdo ne tik teorinius profesorės Liudmilos Lebedevos išskirtus meno terapijos etapus, fotoprojekcijos metodo taikymo galimybes, bet ir per asmeninę praktinę-patyriminę veiklą užsiėmimo metu išbandė patį metodą.  Taip pat buvo numatytos būrelio veiklos 2017 metams.

Ilona Norgėlienė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė 

Atvira netradicinė Violetos Stonienės pamoka Švėkšnoje

Lapkričio 17d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoja Violeta Stonienė vedė atvirą tikybos pamoką „Dievo duotos dovanos: Gardamo,Inkaklių, Švėkšnos lurdų atsiradimas“. Pamoka buvo tęstinė ir su išvyka prie Inkaklių lurdo. Mokiniai su mokytoja jau buvo aplankę Gardamo ir Švėkšnos lurdus, susipažinę su jų atsiradimo istorijomis. Lapkričio 17d. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoja Violeta Stonienė vedė atvirą tikybos pamoką „Dievo duotos dovanos: Gardamo, Inkaklių, Švėkšnos lurdų atsiradimas“. Pamoka buvo tęstinė ir su išvyka prie Inkaklių lurdo. Mokiniai su mokytoja jau buvo aplankę Gardamo ir Švėkšnos lurdus, susipažinę su jų atsiradimo istorijomis.

Lurdo statymo tradicija atkeliavo iš Prancūzijos. Šios pamokos metu, mokiniai gavo daug istorinių žinių apie Inkalių vietovėje atsiradusią šią pamaldumo vietą. Patys daug dalijosi jau turimomis žiniomis. Pamokos užtvirtinimui buvo žaidžiamas „proto mūšis“. Plačiau »

Kurkime Kalėdų dvasią mieste!

Gruodžio 8 d. 10 – 17 val. ir 9 d. 9 - 12 val. laukiame visų, būreliais ar po vieną, prie Hugo Šojaus dvaro (Lietuvininkų g. 4). Čia eglutes puošime baltos spalvos žaislais. Gruodžio 9 d. 15 val. sulauksime ypatingų svečių, kurie atvers baltosios eglių alėjos duris... Gruodžio 8 d. 10 – 17 val. ir 9 d. 9 – 12 val. laukiame visų, būreliais ar po vieną, prie Hugo  Šojaus dvaro (Lietuvininkų  g. 4). Čia eglutes puošime baltos spalvos žaislais. Gruodžio 9 d. 15 val. sulauksime ypatingų svečių, kurie atvers baltosios eglių alėjos duris…   

Eglutėmis pasirūpinsime mes, jums reikės jas padabinti. Dėl eglučių puošimo prašome registruotis iki gruodžio 7 dienos. Tel. (8 441) 62 207; 8 657 57 151, el. p.: iskablauskaite@gmail.com

Eglių alėjos globėjas ir pagrindinio prizo steigėjas –  Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis. Šventės organizatoriai: Šilutės Hugo Šojaus muziejus, Šilutės kultūros ir pramogų centras. Šventės partneriai: Šilutės rajono šveitimo pagalbos tarnyba, Šilutės turizmo ir informacijos centras,  VšĮ Šilutės miškų urėdija.

Indrė Skablauskaitė,
Šilutės Hugo Šojaus muziejaus muziejininkė etnografė

Kviečiame vykti į parodą „Mokykla-2016″

Lapkričio 25 d. Šilutės švietimo pagalbos tarnyba organizuoja kelionę į Vilnių, LITEXPO parodų rūmus, edukacinę parodą „Mokykla 2016“. Parodos tema – gera mokykla, šių metų naujovės, ji skirta visai švietimo bendruomenei – mokiniams, mokytojams, mokyklų vadovams ir administracijai, ugdymo įstaigų steigėjams, tėvams. Būtina išankstinė vykstančiųjų registracija Švietimo pagalbos tarnyboje.

Autobusas išvyksta iš Šilutės pirmosios gimnazijos aikštelės lapkričio 25 d.  7.00 val. Kelionės kaina 15.00 Eur (bilietą į parodą užsisakyti asmeniškai internetu http://litexpo.lt/lt/parodos/mokykla arba nusipirkti vietoje).

Daugiau informacijos: Dėl parodos ir Paroda „Mokykla 2016“

Dar yra laisvų vietų. KVIEČIAME registruotis ir vykti!

Atsispausdinkite, pasižymėkite ir dalyvaukite

Švietimo pagalbos tarnyba

Kviečiame aplankyti BATIKOS DARBŲ PARODą

Lapkričio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojama Usėnų pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinių, vadovaujamų technologijų ir dailės vyr. mokytojos Jolantos Alsytės, batikos darbai. Lapkričio mėnesį Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojama Usėnų pagrindinės mokyklos 10 klasės mokinių, vadovaujamų technologijų ir dailės vyr. mokytojos Jolantos Alsytės, batikos darbai.

Batika – tai tekstilės dekoravimo technika. Batikos technika kilusi iš Indonezijos. Neturinti lietuviškų šaknų, tačiau labai siejasi su audinių dažymų augaliniais (ir ne tik) dažais, kiaušinių marginimu vašku, nes naudojamas lydytas vaškas ir dažai bei panašus darbo principas.

Į Lietuvą batika atkeliavo tik šio amžiaus septintajame dešimtmetyje. Šį nuostabų medžiagų dažymo būdą atvežė J. Balčikonis. Batika išpopuliarėjo tarp menininkų, dažniausiai rankiniu būdu buvo atliekami vienetiniai darbai. Taikant šią techniką, dekoras ant audinio kuriamas jį atitinkamai sulanksčius ir rezervavus vietas, kurias reikia palikti nenudažytas.

10 klasės mokiniai per technologijų pamoką taikė vieną iš retųjų rankdarbių technikų – karštąją batiką. Buvo dažoma karštais dažais. Mokiniai bandė ivairius rišimo variantus. Viskas priklausė tik nuo jų fantazijos, nes batikos technika suteikia neribotą laisvę žaisti spalvomis ir formomis. Mokinius labai džiugino rezultatas, kuris visuomet būna nenuspėjamas bei netikėtas.

Jolanta Alsytė,
Usėnų pagrindinės mokyklos vyresnioji mokytoja