Artėjant Vėlinėms

Artėjant Vėlinėms, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos būrelio „Gailestingosios širdys“ mokiniai, lydimi tikybos mokytojos Irutės Trečiokienės, bibliotekos vedėjos Violetos Kraniauskienės, aplankė Šilutės kapines, uždegė atminimo žvakutę ant buvusio 1934-1935 m. Lietuvos vyriausybės Krašto apsaugos ministro, kariuomenės generolo leitenanto Petro Šniukštos kapo. Artėjant Vėlinėms, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos būrelio „Gailestingosios širdys“ mokiniai, lydimi tikybos mokytojos Irutės Trečiokienės, bibliotekos vedėjos Violetos Kraniauskienės, aplankė Šilutės kapines, uždegė atminimo žvakutę ant buvusio 1934-1935 m. Lietuvos vyriausybės Krašto apsaugos ministro, kariuomenės generolo leitenanto Petro Šniukštos kapo.

Violeta Kraniauskienė trumpai supažindino mokinius su šio žymaus  žmogaus gyvenimo istorija.  Mokiniai ir mokytojos pasimeldė už visus mirusius Lietuvos kovotojus, partizanus, už tuos, kurių vardai ir kapai nežinomi. Buvo aplankyti ir kiti užmiršti kapai, kuriuose ilsisi mūsų broliai ir sesės. Jiems reikalinga mūsų malda ir žvakės šviesa. Mokinių širdys tapo gailestingesnės, o rankos – geresnės, kai nuo apleistų kapų rinko nukritusius medžių lapus. Juk Jėzaus žodžiai  ,,Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas“ (Jn. 11,25)   kiekvienam teikia viltį, nes šie žodžiai liudija, kad mirtis ne atima, o tik pakeičia žmogaus gyvenimą. Mūsų dovana išėjusiems – pagarba, atmintis.

Violeta Kraniauskienė, Irutė Trečiokienė,
Šilutės Pamario pagrindinė mokykla

Skuodo ir Šilutės rajonų pedagogų dalykinis bendradarbiavimas

Skuodo ir Šilutės rajonų pedagogai dalijosi veiklos patirtimi. Atsižvelgdami į Skuodo rajono mokytojų pageidavimą, spalio 4 dieną organizavome edukacinę išvyką “Šilutės rajono pedagogų metodinės veiklos įvairovė, įtaka individualiai mokinio pažangai”. Dėka turiningos kvalifikacijos tobulinimo programos, kurią parengė Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnyba,  dalykinė viešnagė pas Šilutės pedagogus buvo labai prasminga.

Džiaugiamės dalykišku susitikimu su dailės mokytojais Šilutės meno mokykloje. Istorinio pastato šeimininkai supažindino su edukacinėmis aplinkomis, jų veiksmingu kūrimu ir naudojimu. Anot direktorės D. Pielikienės, didžiausias dėmesys skiriamas individualios mokinio iniciatyvos skatinimui. Tam tikslui tarnauja platūs koridoriai ir kitos naujai kuriamos mokyklos erdvės. Žavėjomės mokinių kūrybiniais darbais, eksponuojamomis parodomis, netradiciniais metodais ir priemonėmis, su kuriomis dirba mokytojai. Plačiau »

Paskaita tikybos mokytojams

Spalio 13 d parapijos namų salėje vyko paskaita tikybos mokytojams „Pagalba tėvams vaikų apsaugai nuo destrukcinės pasaulio dvasios įtakos“, kurią vedė br. Kun. Antanas Grabnickas OFM. Spalio 13 d parapijos namų salėje vyko paskaita tikybos mokytojams „Pagalba tėvams vaikų apsaugai nuo destrukcinės pasaulio dvasios įtakos“, kurią vedė  br. Kun. Antanas Grabnickas OFM.

Tėvas Antanas pažymėjo, kad žmogus turi rūpintis savo dvasine, emocine ir kūno sveikata. Dvasinė sveikata yra ramios sąžinės būsena ir ją pažeidžiu darydamas nuodėmę. Emocinė sveikata pažeidžiama, kai skaudina mane. Dažnai šios nuoskaudos ar keistenybės ateina iš vaikystės, todėl reikia prašyti Dievo pagalbos jas išgydyti. Kūno sveikata dažnai atspindi dvasinę ir emocinę būseną. Tik tikintis žmogus mato pergalę Jėzaus kryžiuje.

Tai pat tėvas Antanas pristatė Marijos Valtortos knygą „Taip man buvo atskleista Evangelija“. Knyga yra ištikima Kristaus evangelijai ir Bažnyčios mokymui. Ji naudinga ypač tiems, kuriems sunku skaityti ir suprasti Šv. Raštą.

Audronė Denisevičienė,
Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės pirmosios gimnazijos vyresnioji mokytoja

Kūrybinės dirbtuvės. Dailės terapija: stiklo semantinis potencialas

Kolegialia patirtimi dalijosi „Diemedžio“ ugdymo centro psichologė Asta Lukauskienė, kūrybinėse dirbtuvėse būrelio nariams pristačiusi dailės terapijoje naudojamo stiklo potencialo galimybes dirbant su vaikais ir paaugliais. Spalio 12 d. įvyko Šilutės rajono psichologų metodinio būrelio narių susirinkimas. Kolegialia patirtimi dalijosi „Diemedžio“ ugdymo centro psichologė Asta Lukauskienė, kūrybinėse dirbtuvėse būrelio nariams pristačiusi dailės terapijoje naudojamo stiklo potencialo galimybes dirbant su vaikais ir paaugliais.

Šilutės rajono psichologės išgirdo ne tik teorinius dailės terapijos aspektus, bet ir per asmeninę praktinę-patyriminę veiklą užsiėmimo metu pajuto kylančius vidinius išgyvenimus bei pokyčius mąstyme. Nebejotina, kad šis metodas turi didelį potencialą teikiant psichologinę pagalbą vaikams ir paaugliams: padeda įveikti stresą, nerimą, atgauti vidinę darną, pusiausvyrą, atskleisti vidines galias ir tobulėti jiems kaip asmenybėms.

Ilona Norgėlienė,
Psichologų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė

Radau. Panaudojau. Dalinuosi

Pamario ir Žemaičių Naumiesčio zonų pradinių klasių mokytojai rinkosi į apskritojo stalo diskusiją "Radau. Panaudojau. Patiko. Dalinuosi". Rugsėjo pabaigoje Pamario ir Žemaičių Naumiesčio zonų pradinių klasių mokytojai rinkosi į apskritojo stalo diskusiją „Radau. Panaudojau. Patiko. Dalinuosi“.  Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja Violeta Lukočienė skaitė pranešimą „Mokinio pažangos fiksavimas“.

Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja ekspertė Violeta Lukočienė skaitė pranešimą „Mokinio pažangos fiksavimas“. Vyko diskusija pranešimo tema. Aptarėme, kokias pažangos fiksavimo sistemas taikome mokyklose, tų sistemų privalumus ir trūkumus.

Pamario ir Žemaičių Naumiesčio zonų pradinių klasių mokytojai rinkosi į apskritojo stalo diskusiją "Radau. Panaudojau. Patiko. Dalinuosi". Šilutės pamario pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Irma Kelpšienė skaitė pranešimą „Lietuviški mokomieji portalai“. Vyko diskusija „Radau. Pritaikiau. Dalinuosi.“ Aptarėme internetines svetaines, pateiktis, mokomąją medžiagą, kurias taikome  ugdymo procese. Sukauptas internetinių svetainių bankas.

Diskutavome  skaitymo gebėjimų ugdymo tema. Mokytoja ekspertė Violeta Lukočienė  pasiūlė pažiūrėti UPC mokomuosius filmus apie skaitymo gebėjimų ugdymą įvairių dalykų pamokose. Nutarėme peržiūrėti mokomuosius filmus, pasinaudoti rekomendacijomis, taikyti ugdymo procese  ir patirtis aptarti kitų užsiėmimų metu.

Irma Kelpšienė,
Sonata Kurmienė,
Pamario ir Žemaičių Naumiesčio zonų
pradinių klasių mokytojų būrelių pirmininkės

Edukacinė išvyka į Biržus „Biržų krašto gamtinis ir kultūrinis paveldas“

Spalio 4 dieną, rajono geografijos mokytojų metodinis būrelis organizavo edukacinę išvyką į Biržus „Biržų krašto gamtinis ir kultūrinis paveldas“. Prisijungti buvo pakviesti ir istorijos bei biologijos, kitų dalykų mokytojai. Spalio 4 dieną, rajono geografijos mokytojų metodinis būrelis organizavo edukacinę išvyką į Biržus „Biržų krašto gamtinis ir kultūrinis paveldas“. Prisijungti buvo pakviesti ir istorijos bei biologijos, kitų dalykų mokytojai.

Pažintis su Biržų krašto kultūriniu ir gamtiniu paveldu prasidėjo Biržų regioninio parko lankytojų centre. Lankytojų centro darbuotoja supažindino su ten esančia ekspozicija – prasmengančios žemės kraštu. Įspūdį paliko maketai, vaizduojantys smegduobės susidarymo etapus, taip pat buvo galima pamatyti uolienas, kurios randamos atsivėrus smegduobei Biržų regioniniame parke. Plačiau »

Su Mokytojo diena!

Nuoširdžiai sveikiname Mokytojo dienos proga!

…Mokytojau, Jūsų dėka įgyjame sparnus, pasiekiame žvaigždes, randame kelius į gyvenimą. Didis mokytojas nuramina, pagydo, išugdo.

Nuoširdžiai sveikiname Mokytojo dienos proga!

Švietimo pagalbos tarnybos kolektyvas

Dorinio ugdymo vieta jauno žmogaus susivokimo procese

Rugsėjo 29 d. rajono etikos mokytojai susirinko apskritojo stalo diskusijai „Dorinio ugdymo vieta jauno žmogaus susivokimo procese". Rugsėjo 29 d. rajono etikos mokytojai susirinko apskritojo stalo diskusijai šiuo pavadinimu.

Etikos mokytojai aptarė dorinio ugdymo tikslus ir uždavinius šiuolaikinėmis sąlygomis, pasidalijo  naujais mokslo metais pravestų pamokų patirtimi, įžvalgomis ir problemomis. Mokytojai susitarė dėl bendradarbiavimo, dalijimosi metodine medžiaga, 11-12 klasėse dirbantiems pagal Švietimo ir mokslo ministerijos pasiūlytus modulius -,,Etiketas ir kultūrų įvairovė“, ,,Bioetika ir ekologinė etika“.

Aptarėme taip pat veiklos klausimus.

Renata Petrenkienė,
Etikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės pirmosios gimnazijos mokytoja metodininkė

Pamokos planavimas, naujos idėjos

Spalio 3 d. rajono vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio apskritojo stalo diskusijoje "Pamokos planavimas, naujos idėjos" daug diskutavome. Spalio 3 d. rajono vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio apskritojo stalo diskusijoje „Pamokos planavimas, naujos idėjos“ daug diskutavome.

Ilgai kalbėjome apie vokiečių (antrosios užsienio) kalbos pamoką. Kokia ji yra ir kokia turėtų būti? Kaip mokinius parengti rajono ir respublikos olimpiadai, kaip garbingai atstovauti Šilutę respublikoje?

Teikėme siūlymus, kaip įvairinti metodinę veiklą, kokias veiklas galėtume organizuoti. Pasidžiaugėme nuveiktais darbais.

Eglė Jatautaitė-Budrikienė,
Vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė,
Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja

Lietuvių kalbos mokytojų aktualijos

Metodinio būrelio susirinkime, kuris vyko rugsėjo 28 d., rajono lietuvių kalbos mokytojai aptarė aktualius veiklos klausimus, dalijosi patirtimi. Metodinio būrelio susirinkime, kuris vyko rugsėjo 28 d., rajono lietuvių kalbos mokytojai aptarė aktualius veiklos klausimus, dalijosi patirtimi.

Vienas svarbiausių dalykų – naujosios lietuvių kalbos ir literatūros programos, pagal kurias šiemet turi mokytis 5, 7 ir 9 klasių mokiniai. Mokytojai susiduria su sunkumais, nes kūriniai nauji, nėra vadovėlių, nors įvairios medžiagos lyg ir pakanka. Bet pasiruošimas pamokoms daug sudėtingesnis, reikia atsirinkti, perspausdinti, daug kopijuoti, nes tikrai mokyklos neturi galimybių, kad kas pamoką kiekvienas mokinys galėtų dirbti prie kompiuterio. Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos mokytoja Dalia Šulcienė išsakė pastebėjimus, kad jai iš dalies patinka, jog programa suvaržė mokytojo laisvę, o nauji vadovėliai yra iššūkis.

Tradiciškai dalijomės skaitymo patirtimi. Kintų pagrindinės mokyklos mokytoja Nijolė Sodonienė ir Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos mokytoja Daiva Trijonienė pristatė po kelias knygas, iš kurių pasisėmė ugdymui reikalingos ir gyvenimiškos patirties (Rosie Thomas „Irisė ir Rubė“, Jūratė Stauskaitė „13×13“, Chiara Gamberale „Dešimt minučių“; Birutė Januškaitė „Maranta“, Sigitas Parulskis „Nutylėtų lelijų miestas“, „Murmanti siena“).

Mokytoja Daiva Trijonienė kalbėjo ir apie brandos egzamino vertinimą, apeliavo į tai, jog vertinimo darbus reiktų paskirstyti tolygiai, kad tiems patiems mokytojams netektų vertinti ir standartizuotų testų, ir PUPP, ir mokyklinio bei valstybinio egzamino darbų.

Rasvita Kundrotaitė,
Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokytoja metodininkė