Mokyklų vadovai aplankė Merkinę, Druskininkus

Mokyklų vadovai pasižvalgė iš bokšto atsiveriančiais įspūdingais Nemuno kraštovaizdžio draustinio vaizdais. Už upės slėnio tolyn į horizontą vilnijantys miškai primena, kad čia kažkada stūksojo Merkinės didžiagirė, kurioje prieš šimtmečius medžiojo kunigaikščiai ir jų svečiai. Vasara – atostogų ir ekskursijų metas. Prieš prasidedant mokinių atostogoms, keliauja mokiniai, darželių ugdytiniai, mokytojai. Kiekvienais metais ir mokyklų bei ikimokyklinių įstaigų vadovai išsiruošia į kelionę. Šį kartą keliai vedė į Merkinę ir Druskininkus.

Merkinės apžvalgos bokštas „Pušų gojelis“ mus nustebino savo aukščiu ( 26 m. aukščio). Tikrai buvo ką veikti, kol įlipome, – o dar juda viršuje.

Pasižvalgėme iš bokšto atsiveriančiais įspūdingais Nemuno kraštovaizdžio draustinio vaizdais. Už upės slėnio tolyn į horizontą vilnijantys miškai primena, kad čia kažkada stūksojo Merkinės didžiagirė, kurioje prieš šimtmečius medžiojo kunigaikščiai ir jų svečiai. Plačiau »

Respublikinė mokytojų metodinė konferencija „Vaiko emocinės kompetencijos ugdymo procese“

Respublikinė mokytojų metodinė Birželio 9 d. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje vyko rajoninė metodinė praktinė konferencija „Vaiko emocinės kompetencijos ugdymo procese“.  Konferencijoje dalyvavo gausus būrys Šilutės r. Vilkyčių, Kretingos r. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinių mokyklų, Šilutės r. Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų. Mokytojai pristatė įvairius mokymo(si) būdus: integruotas pamokas, projektines veiklas, tyrimus ugdymo proceso metu, edukacines išvykas, pamokas, užsiėmimus edukacinėse aplinkose, bendradarbiavimą su tėvais,  jų įtraukimą į ugdymo proceso organizavimą ir planavimą.

Konferencijos dalyviai išklausė Šilutės r. Vilkyčių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Deimantės Karlonienės pranešimą ,,Vaikų elgesys ir emocijos ikimokykliniame amžiuje“, Kretingos r. Jokūbavo Aleksandro Stulginskio pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės Virginijos Kaunienės pranešimą ,,Mokomės kartu“, Plačiau »

Edukacinė išvyka „Kūrybinės dirbtuvės“

Birželio 8 d. Žemaičių Naumiesčio zonos pradinių klasių mokytojos dalyvavo edukacinėje išvykoje „Kūrybinės dirbtuvės" Bikavėnų Senųjų kaimo tradicijų centre. Kaip tik tą dieną čia prasidėjo jau tradicine tapusi dviejų dienų Amatų stovykla. Birželio 8 d. Žemaičių Naumiesčio zonos pradinių klasių mokytojos dalyvavo edukacinėje išvykoje  „Kūrybinės dirbtuvės“ Bikavėnų Senųjų kaimo tradicijų centre. Kaip tik tą dieną čia prasidėjo jau tradicine tapusi  dviejų dienų Amatų stovykla. Tad mokytojos tuoj pat įsiliejo į vaikų ir suaugusių stovyklautojų gretas.

Išklausiusios Amatų stovyklos vadovės- centro direktorės Marytės Matevičienės sveikinimų,  išsiskirstėme po sekcijas, kur galėjom išbandyti  įvairiausius liaudies amatus. Vienos siuvinėjome kryželiu, kitos -pynėme iš šiaudelių, trečios – audėme vytines juostas. Turėjom galimybę ne tik susipažinti su naminių saldainių gamybos paslaptimis, bet ir pačios jų  pasidaryti. Tikrą kūrybos džiaugsmą pajutom liedamos žvakes, karpydamos karpinius. Plačiau »

Dalyvavome konferencijoje “Psichologo darbas: iššūkiai ir galimybės“

Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų psichologai organizavo respublikinę konferenciją į kurią buvo pakviesti ir mūsų rajono psichologai. Šiais metais konferencijos tema „Psichologo darbas: iššūkiai ir galimybės“. Kaip ir kiekvienais metais, prasidėjus vasarai, Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų psichologai organizavo respublikinę konferenciją į kurią buvo pakviesti ir mūsų rajono psichologai. Šiais metais konferencijos tema „Psichologo darbas: iššūkiai ir galimybės“.

Konferencijos metu buvo pristatytas pranešimas, kurio metu apžvelgta psichologų veikla bei organizuotos 6 kūrybinės dirbtuvės, kuriose buvo pristatyti įvairūs darbo metodai. Šiais metais kūrybinės dirbtuvės organizuotos šiomis temomis: „Dailės terapija: stiklo semantinis potencialas“, „Meno terapija – koliažas“, „F. Glasl‘o konflikto vystymosi modelio pristatymas ir praktinis panaudojimas psichologo darbe“, „Judesio terapija“, „Dr. Evos Reich kūno psichoterapijos metodo „Drugelio prisilietimo masažas“, „Te. D2 kaniterapijos galimybės Lietuvoje“. Mūsų rajono psichologus atstovavo „Diemedžio“ ugdymo centro psichologė Asta Lukauskienė, kuri pristatė kūrybines dirbtuves „Dailės terapija: stiklo semantinis potencialas“. Kūrybinėse dirbtuvėse turėjome galimybę ne tik gauti teorinių žinių apie darbo metodus, bet ir praktiškai juos išbandyti.

Džiaugiamės turėdami galimybę bendradarbiauti ir pasikeisti turimomis žiniomis, darbo metodais su kitų miestų, rajonų kolegomis.

„Diemedžio“ ugdymo centro psichologė Rosita Katauskienė

Matematikos mokytojų taryba aptarė metodinę veiklą

Birželio 8 d. matematikos mokytojų taryba aptarė metodinio būrelio veiklos klausimus. Birželio 8 d. matematikos mokytojų taryba aptarė metodinio būrelio veiklos klausimus.

Analizavome balandžio 8 d. įvykusios rajoninės 5-8 klasių matematikos olimpiados rezultatus ir aktualijas, numatėme rugsėjo mėnesio susirinkimo darbotvarkę, trumpai apžvelgėme būrelio metodinę veiklą. Pakartotinai analizavome mokinių matematikos olimpiados nuostatus, gabių mokinių skatinimą, sukėlusius nemažai diskusijų. Geras veiklos planavimas – jos sėkmės garantas, todėl stengiamės numatyti viską iš anksto.

Angelina Sudeikienė,
Rusnės pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė,
Matematikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė

Paroda „Mes – Žemės vaikai“

Auklėtojos Rita Rupainienė, Vilija Venckuvienė, Alma Kėrienė, Lina Ripienė ir Virginija Svitkinienė Visą birželį Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojama Rusnės specialiosios mokyklos lavinamųjų grupių auklėtojų ekologinio-gamtosauginio projekto metodinių priemonių paroda „Mes – Žemės vaikai“. Jas pagamino auklėtojos Rita Rupainienė, Vilija Venckuvienė, Alma Kėrienė, Lina Ripienė ir Virginija Svitkinienė.

Ekologinį-gamtosauginį projektą “ Mes – žemės vaikai“ vykdėme metus  laiko. Siekėme, kad projekto veiklos būtų įdomios savo tematika, patrauklios savo forma. Pasiektais rezultatais esame labai patenkintos. Vaikai įgijo ekologinių žinių, galėjo patys prisiliesti prie gamtos, ją pajausti  tyrinėdami, stebėtis, grožėtis ja. Projekto metu vaikai suvokė gamtos saugojimo, buitinių atliekų rūšiavimo svarbą, paskatino mokyklos bendruomenę ir tėvelius kreipti daugiau dėmesio į mus supančią aplinką. Juk gamtinė aplinka, kurioje gyvena vaikas, turi tiesioginę įtaką ekologiniam ugdymui. Kuo ji įvairesnė ir kuo daugiau kontaktų su ja, tuo daugiau galimybių integruotis į gamtą, o kartu bręsti gyvenimui.  Plačiau »

Kūrybinių darbų paroda

Neformaliojo ugdymo būrelio "Kūrybinės dirbtuvės" mokinių kūrybinių darbų paroda gausi ir spalvinga. Iki gegužės 17 d. Švietimo pagalbos tarnyboje eksponuojama neformaliojo ugdymo būrelio „Kūrybinės dirbtuvės“ vaikų kūrybinių darbų paroda.

Užsiėmimų metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su įvairiomis technologijomis: dekupažo, polimerinio molio, popieriaus. Išmokome dirbti grupėje, pažinti vienas kitą, įsiklausyti. Mokėmės pasitikėti vienas kitu, bendradarbiauti ir reflektuoti. Vienas kitam padėjome ir džiaugėmės tuo, ką sukūrėme. Aktyviai ir kūrybingai veikėme, kryptingai siekėme tikslų, plėtėme akiratį. Dalijomės mintimis, jausmais, požiūriais. Lankytojų nestokojame. „Kūrybinių dirbtuvių“  veikla organizuojama Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre.

Rita Poteliūnienė,
Neformalaus vaikų švietimo vadovė

Išvyka į durpyną

Edukacinės programos „Lietuvoje randamų naudingųjų iškasenų gavyba: nauda ir problemos“ dalyviai važiavo traukinuku. Gegužės 24 d. Žibų zonos pradinių klasių mokytojos, pakviestos Traksėdžių pagrindinės mokyklos kolegių, mielai sutiko dalyvauti edukacinėje išvykoje į Traksėdžių durpyną. Edukacinės programos tema „Lietuvoje randamų naudingųjų iškasenų gavyba: nauda ir problemos“.

Mokytojas, lydimas metodinio būrelio vadovės Rasos Jankauskienės, pasitiko ir apie „Klasmann-Deilmann Šilutė“ įmonę konferencijų salėje papasakojo vyresnioji inžinierė Valerija Daukantienė. Per valandą trukusį įmonės pristatymą lektorė išvykos dalyves supažindino su bendrovės „Klasmann-Deilmann Šilutė“ veikla, durpių kasybos specifika ir indėliu padedant atstatyti Aukštumalos telmologinio draustinio ekosistemą. Plačiau »

Atvira integruota pamoka Vilkyčiuose

Gegužės 18 d. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje rajono pradinių klasių ir choreografijos mokytojai buvo pakviesti stebėti ir aptarti atviros integruotos pasaulio pažinimo ir šokio pamokos pirmai klasei "Pažinkime Lietuvos gyvūnus ir paukščius". Gegužės 18 d. Vilkyčių pagrindinėje mokykloje rajono pradinių klasių ir choreografijos mokytojai buvo pakviesti stebėti ir aptarti atviros integruotos pasaulio pažinimo ir šokio pamokos pirmai klasei „Pažinkime Lietuvos gyvūnus ir paukščius“.

Pamoka buvo organizuota įvairių gebėjimų mokiniams, ir visi joje gerai jautėsi. Analizavome, kaip šokio mokytoja Mokytojai aptarė stebėtą pamoką. Dalia Genčiuvienė ir pradinių klasių mokytoja Daiva Jonušienė sėkmingai suderino praktinį šokį ir pamokos žinias, jas įtvirtino ir siekė pamokos patrauklumo. Mokytojų, stebėjusių pamoką, pastabos buvo naudingos visiems.

Birutė Kaminskienė,
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja

Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas prasidėjo gyva klasikine muzika

Gediminas Dalinkevicius (smuikas) ir Simonas Bušma (gitara). Gegužės 26 d. Švietimo pagalbos tarnyboje įvyko planuotas rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarimas, kuris prasidėjo svečių iš Vilniaus ir Klaipėdos informacija.

Pradžioje išklausėme klasikinės muzikos profesionalų iš sostinės Gedimino Dalinkevičiaus (smuikas) ir Simono Bušmos (gitara) gyvos klasikinės muzikos, kuri labai patiko susirinkusiems. Svečiai pasiūlė rajono mokykloms edukacinę gyvos unikalios klasikinės muzikos pamoką, kurios rajono švietimo įstaigos galėtų tikėtis lapkričio mėnesį. Rajono bendruomenei būtų didelė dovana muzika, kurios su malonumu klausosi pasaulio inteklektualai – Kauno miesto kamerinio orkestro įkūrėjas Gediminas Dalinkevičius grojęs ir pripažintas daugelyje pasaulio šalių. Plačiau »